Engagér kunderne og optimér kundeoplevelsen!

Co-create med dine kunder

Involverer du dine kunder i produktudviklingen?

Fordelene er mange. Kunderne sætter pris på at blive hørt, og hvis de yderligere kan være med til at udvikle produktet og selv få en bedre oplevelse, så er der meget at vinde for både kunderne og forretningen. Specifii involverer dine kunder i den digitale produktudvikling, lytter og hjælper med at engagere kunderne, så ikke blot jeres dialog, men også produktet i sidste ende bliver en bedre oplevelse.

En yderligere fordel er blandt andet også, at evt. fejl kan fanges tidligt i en udviklingsproces, der kan spare dyre fejlrettelser senere hen.

Begrænsninger som tid, budget og ressourcer skal tages i betragtning. Det har betydning, om der eksempelvis er en afdeling i din virksomhed, der kan håndtere implementeringen, eller om ressourcerne skal findes udefra.

Ved at inddrage kunderne og lytte til dem, allerede i den tidlige udviklingsfase, så sparer du både tid og penge og får brugbar viden fra kunderne, der kan være med til at øge kundeoplevelsen af det digitale produkt.

Det er en fordel at eksperimentere med løsninger hurtigt, så hvis der er ting, der fejler, eller intentionen ikke indfries, så kan der hurtigt foretages ændringer og rettes op.

Anne_Specifii_hvidKontakt på tlf. 40896007

toplogo-landing

Læs om optimering for dating.dk

1. Foranalyse 


 • Samtale om KPIer (målepunkter ift. strategien)
 • Dataindsigt (f.eks. fra google analytics, heat maps og omniture)
 • Ekspertvurdering (med værktøjer fra persuasive design og psykologien)
 • Brugerundersøgelser
 • Visualisering af kunderejser ud fra personaer

2. Anbefalinger


 • Tekster (f.eks. tekst på knapper) og billeder
 • Informationsarkitektur (f.eks. opbygning af websitet og menuen)
 • Tiltag der skal øge brugeroplevelsen
 • Optimering af funktionaliteter (f.eks. søgefunktion, chatfunktion m.m.)

3. Implementering


 • Backend
 • Frontend
 • CMS
 • Godkendelse

4. Test & Release


 • Brugertests
 • Evt. tilrettelser
 • Release af løsning
 • Splittest f.eks. Visual Website Optimizer

5. Review og redo


Det er vigtigt at følge op på resultatet af implementeringen og vurdere, om der er brug for at revidere for at optimere yderligere.

Resultat: Scope er afgrænset

Scope for hvad der skal optimeres på ud fra foranalysen med input fra brugerne.

Deltagere

 • Virksomhed
 • Digital markedsføringsekspert
 • Kunder og potentielle kunder
 • Anne-Kathrine Kjær Christensen Specifii

Resultat: Prototype i Axure

Anbefalinger ud fra hypoteser er visualiseret i axure. Design udarbejdes med Specifii.

Deltagere

 • Designer
 • Anne-Kathrine Kjær Christensen Specifii

Resultat: Anbefalinger er godkendt.

Anbefalingerne er implementeret og godkendt af product owner/virksomheden.

Deltagere

 • Udviklere (frontend/backend)
 • Webeditor
 • Digital projektleder/ product owner:

  Anne-Kathrine Kjær Christensen Specifii

Resultat: Anbefalinger er online.

Implementeringen af anbefalingerne er released og evt. splittest er sat op.

Deltagere

 • Kunder og potentielle kunder
 • Udviklere (frontend/backend)
 • Webeditor
 • Digital projektleder/ product owner:

  Anne-Kathrine Kjær Christensen Specifii

Resultat: Evaluering er udført.

Der er gennemført en evaluering af anbefalingerne ud fra KPIerne, og næste skridt aftales.

Deltagere

 • Virksomhed
 • Digital markedsføringsekspert
 • Anne-Kathrine Kjær Christensen Specifii